Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tại Quận Gò Vấp

các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, sau đó báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 31/3/2017.

Vừa qua, UBND Tp.HCM có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc xúc tiến việc triển khai Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển (NƠXH).

Tại công văn này, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, sau đó báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 31/3/2017.

Ngày 25/1/2017 trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 03/CT-TTg gửi các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các cơ quan, ban ngành liên quan về việc đẩy mạnh phát triển NƠXH để hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *